Wij brengen u het beste nieuws omtrent belastingadvies- en administratie. Voor zowel de particulier alsook ondernemend Zuid-Nederland.


Kantooradres Gomolka Belastingadvies- en administratiekantoor

31-1-2017

Per 30 januari 2017 zijn wij gevestigd aan de Randwycksingel 20-D19, 6229 EE Maastricht.

Vanaf 30 januari 2017 zijn wij verhuisd naar Randwycksingel 20-D19, 6229 EE Maastricht. Wij zijn gevestigd in het kantoorpand Cap du sud in het business centre.

Verhoging box 3 heffing

9-12-2016

Verhoging van box 3 heffing leidt tot vermindering van uw vermogen.

Doordat de box 3 heffing sinds 1 januari 2017 is verhoogd, terwijl het rendement veelal heel laag is, leidt dit tot vermindering van uw vermogen. De belastingheffing is hoger dan het rendement. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van strijd met Europees recht. Het oprichten van een vermogens-B.V. kan een oplossing bieden, waardoor de belastingheffing aanzienlijk wordt verminderd.

Bezwaarschrift erfbelasting.

16-6-2016

Praktijkvraag over uitspraak bedrijfsopvolgingsfaciliteit. In RB-Nieuwsflits 2012/38 informeerden wij u over de notitie van Bureau Vaktechniek over de uitspraak van rechtbank Breda op 13 juli 2012 over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956.

Vanuit de praktijk kregen wij de vraag of er mogelijkheden bestaan om aanslagen die reeds definitief vaststaan, te bestrijden. Mogelijk zou hier verzocht kunnen worden om ambtshalve vermindering van de aanslagen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de inspecteur hieraan tegemoet komt. De staatssecretaris van Financiën heeft namelijk in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat bezwaarschriften tegen aanslagen die reeds onherroepelijk vaststaan, niet-ontvankelijk worden verklaard. Naar onze mening zal ook een gang naar de civiele rechter geen soelaas bieden. Het uitgangspunt is namelijk dat de civiele rechter is gebonden aan het beginsel van formele rechtskracht.